CONSENT TO EXCLUSIVE PROVISION OF SERVICES.

English version:

Beneficiary consents to exclusive provision of services concerning Functionality of the Domain Name Registration/Domain Name Maintenance and related activities to Web Solutions A/S, Kochsgade 31 in Odense C, who concluded Agreement with NASK on cooperation concerning internet domain names, consent to perform activities with respect to the Research and Academic Computer Network – a research and development entity (hereinafter referred to as – NASK) including legal activities concerning Functionality of the Domain Name Registration, change of the Domain Name Subscriber, removal of the Domain Name, change of data concerning devices used for the Domain Name, as well as provision by NASK to the Partner data processing and transmission concerning Subscriber/Tenderer intended for Maintenance  of the above Domain Name.

Polish version:

Rejestrant wyraża zgodę na wyłączne wykonywanie usług dotyczących Funkcjonalności Rejestracji/Utrzymywania Nazwy domeny i związanym z nią czynnością firmie Web Solutions A/S, z siedziba w Kochsgade 31 w Odense C, z którym NASK zawarła Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych, zgody na dokonywanie wobec Naukowej I Akademickiej Sieci komputerowej jbr (dalej: NASK) wszelkich czynności, a w tym czynności prawnych dotyczących Rejestracji/Utrzymywania Nazwy domeny, a w tym danych dotyczących Oferenta/Abonenta, a w szczególności Rejestracje Nazwy domeny, zmianę Abonenta Nazwy domeny, usuniecie Nazwy domeny, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystanych dla Nazwy domeny oraz świadczenia przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta/Oferenta służącymi do korzystania z Utrzymania powyższej domeny na rzecz Partnera.