Usługa zgłoszenia do Trademark Clearinghouse

Z uwagi na pojawienie się tysięcy nowych rozszerzeń domen, które mają znacząco zmienić obecny system nazw domen, Trademark Clearinghouse (TMCH) zapewnia właścicielom znaków towarowych prosty, ale skuteczny sposób monitorowania i ochrony swoich marek. Jest to również jedyny sposób, w jaki właściciele znaków towarowych mogą uczestniczyć w wyznaczonych okresach Sunrise dla nowych rozszerzeń.

Web Solutions jest akredytowanym agentem w Trademark Clearinghouse.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej usługi zgłoszeń, usprawnimy proces zbierania, przesyłania i zarządzania Twoimi danymi o znakach towarowych do TMCH, w tym deklaracji użytkowania i dowodu używania. Zagwarantujemy, że wszystkie powiązane pliki SMD (Signed Mark Data dla Sunrise) i etykiety są wysłane i zarządzane. Upewnimy się, że Twoje znaki towarowe zostały zatwierdzone przez TMCH, a na koniec będziesz na bieżąco informowany o wszystkich nadchodzących wydarzeniach.

Zgłoszenie znaku handlowego do TMCH zapewnia następujące korzyści i opcje:

Sunrise service

  • Na mocy dekretu ICANN, uruchomienie domeny dla każdego nowego gTLD dla właścicieli znaków towarowych zgłoszonych do TMCH rozpocznie się wraz z rozpoczęciem usługi Sunrise dla wskazanego nowego gTLD.
  • Tylko znaki towarowe zarejestrowane i w pełni zatwierdzone przez TMCH będą mogły uczestniczyć w usłudze Sunrise.

Usługa roszczeń dotyczących znaków towarowych

  • Zarówno podczas okresu Sunrise, jak i w fazie ogólnej dostępności, osoby trzecie, które chcą zarejestrować domenę, która może naruszać Twoje prawa do znaku towarowego, zostaną ostrzeżone o istnieniu takiego znaku w TMCH. Będzie to miało efekt prewencyjny i będzie stanowiło korzyść w ewentualnym przyszłym sporze domenowym.

Dlaczego warto wybrać Web Solutions do przesyłania zgłoszeń TMCH?

Nasza usługa składania zgłoszeń jest w pełni zarządzana. W większości przypadków nie trzeba dostarczać żadnych danych ani dokumentów (poza podpisanym formularzem zgłoszenia). Zostanie Ci przypisany dedykowany menedżer konta, który będzie zarządzać każdym etapem procesu weryfikacji w Twoim imieniu.

USŁUGI CLEARINGHOUSE

tmch bezpośrednio

TMCH DIRECT

usługi zgłaszania Web Solutions

MANAGED SERVICE

Dedykowany menedżer konta NO OK
Zbieranie danych przez menedżera konta NO OK
Przygotowanie wszystkich dokumentów NO OK
Zebranie “Dowodów użycia” NO OK
Scentralizowane SMD (Signed Mark Data) NO OK
Przygotowanie odpowiednich etykiet NO OK
Kontrola danych przed walidacją OK OK
Skonsolidowane płatności NO OK
Automatyczne odnawianie wpisu TMCH NO OK
Weryfikacja danych znaku towarowego po odnowieniu NO OK
Złożenie dowodu na odnowienie znaku towarowego NO OK
Monitorowanie rejestracji podmiotów trzecich OK OK
Osobiste alerty i informacje NO OK
Okres kwalifikowalności w fazie Sunrise OK OK
Powiadomienia o okresie Sunrise NO OK
Aplikowanie w fazie Sunrise NO OK
Osobista obsługa i wsparcie NO OK
Rejestracje nowych domen gTLD NO OK

Jak kontynuować:

Znaki towarowe mogą być zgłaszane na okres 1, 3 lub 5 lat. Oferujemy zniżki na wiele znaków towarowych lub dłuższe okresy zgłoszeń.Aby uzyskać więcej informacji i ofertę, wystarczy skontaktować się z nami pod adresem support@web-solutions.eu lub pod numerem telefonu +44 (0) 20 4571 1971