Wprowadź nazwę domeny .com.tr, którą chcesz zarejestrować lub wybierz rozszerzenie i kliknij przycisk szukaj

.COM.TR przepisy w skrócie:

Podmioty zagraniczne mogą zarejestrować nazwy w domenie .com.tr. Jednakże, wymagane jest posiadanie tureckiego znaku handlowego (lub wniosku) albo należy przedłożyć dokumentaję o istniejącej lub planowanej działalności biznesowej lub klientach w Turcji.

Opłata roczna: EUR 161.00

Usługi DNS oraz przekierowanie stron www są dostępne nieodpłatnie.


Pełne przepisy dla domeny .COM.TR:

Firmy zagraniczne mogą zarejestrować nazwy w domenie .com.tr. Jednakże, regulacje dotyczące domen tureckich wymagając od firm zagranicznych udokumentowania relacji biznesowych firmy w Turcji.Aby zarejestrować nazwę w domenie .com.tr, potrzebna jest następująca documentacja:- Akt ustanowienia spółki (Certificate on Incorporation) z oryginalnego kraju ubiegającego się. Przetłumaczony na język angielski.

- Dokumentacja dotycząca działalności na terenie Turcji (szczegóły poniżej)Takowa dokumentacja działalności może opierać się o jedno z poniższych:a) List potwierdzający od lokalnego partnera biznesowego

Pisemne oświadczenie podpisane przez tureckiego partnera biznesowego potrwierdzające po krótce relacje oraz intencje wsółpracy. Oświadczenie powinno być wydrukowane na papierze firmowym z wyraźnie czytelnym tureckim adresem partnera. Web Solutions może przedłożyc przykładowe oświadczenie.b) Kopie kontraktów/umów/ patentów/licencji w Turcji lub z tureckimi firmami.

Na przykład "umowa dotycząca dystrybucji", "umowa koncesyjna", lub inne formy pisemnie zawartych porozumień z frimą turecka.c) Świadectwo rejestracji tureckiego znaku handlowego lub wniosek

Jeśli posiadasz turecki znak towarowy, lub złożyłeś o niego wniosek, możesz nam tylko przesłać dokumentację dotyczącą tego.

Czasami, rejestr może poprosić o dodatkową dokumentację dotyczącą relacji biznesowych w Turcji, oprócz znaku handlowego.d) Dokumentacja współpracy z klientami z Turcji.

Zazwyczaj w formie kopii faktur wystawionych tureckim klientom, zarówno biznesowym jak i prywatnym.Proszę zwrócić uwagę, że najczęściej tylko jedna z form dokumentacji powyżej A-D jest wymagana. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować końcowego rezultatu, dlatego też ważne jest, aby przedłożyc nam jak najwięcej dokumentów.


Dodatkow,o obowiązują następujące zasady tworzenia nazw domen:

- Nazwy domen muszą wywodzić się nazwy firmy lub pewnych skrótów nazwy firmy ubiegającego się.

- Nazwy domeny mogą wywodzić się od tureckich zastrzeżonych znaków towarowych lub wniosków o znak towarowy, lub pewnych jego nazw skróconych .

- Słowa, które nie są częścią oficjalnej nazwy lub znaku handlowego nie mogą być dodane. Można, natomiast, dodać myślnik "-".

- Skróty muszą zawierać podstawowe elementy nazwy firmy. Tylko ostatnie elementy mogą być usunięte lub skrócone.

- W niektórych przypadkach można tłumaczyć nazwy na angielski lub tureckiNa przykład: "The First Company, Inc." może zarejestrować "thefirstcompany.com.tr" oraz "thefirst.com.tr"; ale nie "firstcompany.com.tr" lub "company.com.tr", jako że nazw domeny musi zawierać podstawowy element "The" etc.

Często Zadawane Pytania o domeny .COM.TR i państwo Turcja
Czy wymagana jest lokalna firma w kraju Turcja?
NIE
Local presence or a local Trustee is not required per se. However, foreign applicants must document having relations to Turkey. Other than a trademark or trademark application, this can be documented in the form of Turkish clients, Turkish business partners or declarations of intent to do business with a Turkish company. The Turkish partner will need to provide a letter of intent. Web Solutions can be helpful in preparing the necessary letters of intent and declarations.
Czy wymagany jest kontakt administracyjny w kraju Turcja?
NIE
Nie, lokalny kontakt admnistracyjny w kraju Turcja nie jest wymagany w celu zarejestrowania domeny .COM.TR.
Czy znaki towarowe są użyteczne przy rejestracji domen w kraju Turcja?
TAK
If you own a Turkish trademark or have applied for one, then you can register a matching .com.tr domain. If you own several Turkish trademarks, then you can register matching domains for each trademark.
Czy dostępne są domeny z lokalnymi znakami diakrytycznymi (IDN)?
TAK
W państwie Turcja możliwe jest zarejestrowanie domen .COM.TR zawierających znaki spoza zakresu ASCII.

Oferowany schemat IDN zawiera następujące znaki:
[ğ, ı, ü, ş, ö, ç]
Czy można rejestrować domeny funkcjonalne dla .COM.TR?
NIE
Domain name must relate to a company name, product or service. Some documentation of your right to the domain must be provided. If you would like to have a name pre-validated, please email us at support@web-solutions.eu.

In general the naming rules are:
- Domain names must be derived from the applicant company name, or certain abbreviations of the same.
- Domains can also be derived from Turkish registered trademarks or trademark applications, or certain abbreviations of the same.
- Words that are not part of the official name or trademark cannot be added. However, it is allowed to add a hyphen "-".
- Abbreviations must include the basic elements of the company name. Only latter elements can be removed or abbreviated.
- In some instances it is allowed to translate names into English or Turkish

For instance "The First Company, Inc." can register "thefirstcompany.com.tr" and "thefirst.com.tr"; but not "firstcompany.com.tr" or "company.com.tr", as the domain must include the basic element of "The" etc..
Ile czasu potrzeba, aby zarejestrować domenę .COM.TR?
3 dzień/dni
Zazwyczaj rejestracja domeny .COM.TR w kraju Turcja trwa 3 dzień/dni. Staramy się złożyć wniosek tak szybko jak jest to tylko możliwe. Jednak nie mamy wpływu na tureckie instytucje domenowe oraz nie możemy udzielić gwarancji na szybkość aplikacji wniosku.
Jaka jest dozwolona minimalna ilość znaków dla domen .COM.TR?
2
Niemożliwe jest ubieganie się o nazwy domen .COM.TR z mniejszą ilością znaków niż 63.
Jaka jest dozwolona maksymalna ilość znaków dla domeny .COM.TR?
63
Niemożliwe jest ubieganie się o nazwy domen .COM.TR z większą ilością znaków niż 63.
Czy tureckie nazwy domen można zarejestrować więcej niż jedną?
TAK, nieograniczona
Aplikant może zarejestrować nieograniczoną liczbę domen w końcówce .COM.TR.
Czy są dostępne inne rozszerzenia związane z krajem Turcja?
TAK

Tak, tureckie rozszerzenia są dostępne w Web Solutions. Część z nich może nie wymagać obecności lokalnej oraz mogą być bez ograniczeń prawnych. Prosimy o sprawdzenie dostępności końcówek dla kraju Turcja poniżej:

Jak przeprowadzić transfer domen do Web Solutions?

Wymagane informacje:

  • Wprowadź w pole formularza domeny, które chcesz przenieść do Web Solutions
  • Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
  • Kliknij Send. osoba z obsługi klienta w Web Solutions skontaktuje się z Tobą, aby zrealizować zamówienie przeniesienia domeny

Informacje dodatkowe:

  • Jeśli posiadasz, dołącz kody autoryzacyjne (Auth. Codes). Jeśli nie, możesz przesłać je później
  • Jeśli to możliwe i stosowne, odblokuj domeny, aby były gotowe do transferu

Polityka prywatności

SZCZEGÓŁY KLIENTA

Proszę uzupełnić pełną nazwę firmy, w tym formę prawną taką jak Ltd., Inc., SARL, GmbH, itp. Maksymalnie dozwolonych 100 znaków.
Pole wymagane. Proszę uzupełnić imię. Maksymalnie dozwolonych 50 znaków.
Pole wymagane. Proszę uzupełnić adres. Maksymalnie dozwolonych 50 znaków. Jeśli Twoja firma posiada własny kod pocztowy, a tym samym nie ma adresu, powtórz nazwę firmy w tym polu.
Pole wymagane. Proszę uzupełnić miasto - Maksymalnie dozwolonych 50 znaków. Proszę uzupełnić kod pocztowy - Maksymalnie dozwolonych 10 znaków.
Pole wymagane. Proszę wybrać swoje państwo.
Pole wymagane. Format e-mail musi być poprawny, np. email@email.com. Maksymalnie dozwolonych 100 znaków.
Pole wymagane. Dozwolone tylko cyfry/liczby.

Domeny do przeniesienia

To pole jest opcjonalne. Jeśli masz dla nas jakieś sugestie lub uwagi dotyczące naszego modułu pre-rejestracji lub masz dodatkowe pytania proszę o wpisanie ich w polu komentarza.
Wybierz…

Weryfikacja

Legenda

- najedź i zobaczyć podpowiedź
* - uzupełnij pola, które są wymagane
- ochrona spam jest niezweryfikowana
- ochrona spam jest zweryfikowana

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat rejestracji domeny .COM.TR lub transferu domen, prosimy o kontakt pod adresem relations@web-solutions.eu lub telefonicznie: +44 (0) 208 133 3994