Wprowadź nazwę domeny .no, którą chcesz zarejestrować lub wybierz rozszerzenie i kliknij przycisk szukaj

.NO przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być firmą norweską. Web Solutions dodatkowo oferuje usługę Local Presence/Trustee Service klientom, którzy nie mają przedstawicielstwa w Norwegii.

Opłata roczna: EUR 120.00
Opłata roczna za usługę Local Presence/Trustee (jeśli dotyczy): EUR 120.00

Warunki rejestracji domen norweskich

W Norwegii wymagane jest, aby wnioskodawca był lokalną firmą. Lecz nie ma się czego obawiać. Jeśli Twoja firma nie ma lokalnego przedstawicielstwa w Norwegii, usługa Trustee Service oferowana przez Web Solutions zapewni Ci lokalną obecność. Mianujemy lokalnego pełnomocnika, który będzie w Twoim imieniu pełnił rolę oficjalnego użytkownika domeny.

Masz swoje przedstawicielstwo w Norwegii?

Jeśli masz firmę w Norwegii, całkowita roczna opłata wynosi EUR 120.00 p.a.
Z usługą Local Presence Service, całkowita roczna opłata wynosi EUR 120.00 plus EUR 120.00. W ceny włączone są usługi DNS service/web-forwarding.


Pełne przepisy dla domeny .NO:

Aplikujący musi mieć firmę zarejestrowaną w Norwegii oraz wskazać lokalny norweski kontakt administracyjny dla domeny. Web Solutions oferuje usługę Lokalnego Agenta. Usługa ta spełnia warunki rejestru dla osób bez lokalnej obecności w Norwegii.

Aby zamówić domenę z usługą Lokalny Agent, po prostu zaznacz odpowiednią opcję w koszyku podczas zamówienia.

Często Zadawane Pytania o domeny .NO i państwo Norwegia
Czy wymagana jest lokalna firma w kraju Norwegia?
TAK
Norweski numer organizacji musi być podany. Jeśli nie masz przedstawicielstwa lokalnego, możesz skorzystać z naszej usługi Local Presence Service w Norwegii.
Czy wymagany jest kontakt administracyjny w kraju Norwegia?
TAK
Kontakt administracyjny musi być mieszkańcem Norwegii. Obcokrajowcom ubiegającym się nazwy w domenie norweskiej zapewniamy taki kontakt w ramach usługi Trustee Service.
Czy znaki towarowe są użyteczne przy rejestracji domen w kraju Norwegia?
NIE
Tylko firmy mogą zarejestrować nazwy w domenie NO. Niestety, znaki handlowe nie dają specjalnych możliwości rejestrowania nazw domen. Sprawdź naszą usługę Trustee Service oferowaną dla nazw w domenie .NO.
Czy Web Solutions oferuje rozwiązania z agentem lokalnym?
TAK
Web Solutions udostępnia usługę Local Presence Service w Norwegii. Zwana również Trustee Service lub Local Agent Service, usługa ta pozwala klientom bez przedstawicielstwa lokalnego Norwegii na rejestrację nazw w domenie .NO. Nazwy domeny odnoszące się do nazwy firmy, produktów, usług i znaków handlowych mogą być zarejestrowane korzystając z naszej usługi Local Presence Service. Nazwy domeny odnoszące się do gier hazardowych lub treści erotycznych muszą być wcześniej zatwierdzone indywidualnie. Prosimy o kontakt mailowy w sprawie takich nazw.
Czy dostępne są domeny z lokalnymi znakami diakrytycznymi (IDN)?
TAK
Zestaw znaków IDN obejmuje wszystkie oficjalne języki norweskie, łącznie z Bokmål, Nynorsk (nowonorweski), języki lapońskie (North Sámi, South Sámi i Lule Sámi).

Oferowany schemat IDN zawiera następujące znaki:
[áàäčçđéèêŋńñóòôöšŧüžæøå]
Czy można rejestrować domeny funkcjonalne dla .NO?
TAK
W zasadzie możesz wybrać każdą nazwę domeny. Niektóre wybrane nazwy domeny są zabronione lub zastrzeżone przez rejestr domeny norweskiej ze względów technicznych, etycznych lub narodowych.Ubiegający się musi zweryfikować, że według posiadanej wiedzy, rejestracja lub użytkowanie nazwy domeny nie narusza rejestrowanych lub nierejestrowanych praw osób trzecich do nazwy domeny, oraz nie narusza prawa norweskiego, a także, ostatecznie, nie stwarza nieuzasadnionego wrażenia, że jest związana z norweskim sektorem państwowym lub wykonywaniem władzy publicznej.
Ile czasu potrzeba, aby zarejestrować domenę .NO?
1 dzień/dni
Zazwyczaj rejestracja domeny .NO w kraju Norwegia trwa 1 dzień/dni. Staramy się złożyć wniosek tak szybko jak jest to tylko możliwe. Jednak nie mamy wpływu na norweskie instytucje domenowe oraz nie możemy udzielić gwarancji na szybkość aplikacji wniosku.
Jaka jest dozwolona minimalna ilość znaków dla domen .NO?
2
Niemożliwe jest ubieganie się o nazwy domen .NO z mniejszą ilością znaków niż 2.
Jaka jest dozwolona maksymalna ilość znaków dla domeny .NO?
63
Niemożliwe jest ubieganie się o nazwy domen .NO z większą ilością znaków niż 63.
Czy norweskie nazwy domen można zarejestrować więcej niż jedną?
TAK, 100
Organizacja norweska może zarejestrować do 100 nazw domen w końcówce .NO.
Czy muszę skonfigurować moje pola DNS?
TAK
Jeśli chcesz korzystać ze swoich nazw serwerów (DNS), wszystkie wskazane serwery muszą być skonfigurowane poprawnie i odpowiadać dla wybranej domeny.
Czy jesteś autoryzowanym rejestratorem domen .NO?
YES
Tak, Web Solutions jest akredytowanym rejestratorem domen .NO w kraju Norwegia.
Czy są dostępne inne rozszerzenia związane z krajem Norwegia?
TAK

Tak, norweskie rozszerzenia są dostępne w Web Solutions. Część z nich może nie wymagać obecności lokalnej oraz mogą być bez ograniczeń prawnych. Prosimy o sprawdzenie dostępności końcówek dla kraju Norwegia poniżej:

Przedstawicielstwo lokalne dla norweskie domen .NO

Jeśli zdecydujesz się skorzystac z naszej usługi Local Presence/Trustee Service dla domen norweskich, Web Solutions, nasz lokalny oddział lub lokalny przedstawiciel przypisany celowo przez nas staną się prawomocnym posiadaczemlub kontaktem administracyjnym odpowiednich nazw w domenie .NO.Dopuszczalne typy nazw w domenie .NO:

Nazwy domeny odnoszące się do nazwy firmy, produktów, usług i znaków handlowych mogą wszystkie być zarejestrowane w ramach naszej usługi Trustee Service dla nazw w domenie .NO. Jeśli planujesz zarejestrować nazwy domeny związane z hazardem, chatem, treściami erotycznymi, reklamą lub podobnymi kategoriami nazw, nazwy takie muszą być wstępnie zatwierdzone indywidualnie i mogą wiązać się z wyższą opłatą za usługę. Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na support@europeid.com.Wybór DNS dla Norwegii:

Wszystkie nazwy w domenie .NO mogą być hostowane na Twoich własnych serwerach nazw. Jeśli nie podasz konkretnych serwerów nazw, zapewnimiy DNS dla Twoich norweskich nazw domen nieodpłatnie.

Certyfikat Użytkownika dla nazw w norweskiej domenie z pełnomocnictwem:

Natychmiast po rejestracji nazwy w domenie .NO, prześlemy Ci Certyfikat Użytkownika, który definiuje Twoje prawa i warunki, na których świadczymy usługi typu Trustee Service w Norwegii łącznie z tym, że będziesz traktowany jako pełnoprawny użytkownik nazw domen, z pełną władzą definiowania ustawień technicznych oraz zarządzania i użytkowania nazw domen.Aby zobaczyć przykładowy Certyfikat Użytkownika, proszę skontaktować się z nami mailowo support@europeid.com. Niektóre warunki korzystania z usługi Local Presence/Trustee Service można znaleźć w zakładce z ogólnymi zasadami wpółpracy na http://terms.europeid.comOgraniczenia:
Web Solutions świadczy usługę Local Presence Service “jako taką”, i nie może zapewnić żadnej gwarancji w stosunku do nieprzewidzianych zakłóceń lub przerwania usługi. Nigdy nie możemy być pociągani do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez klienta, pośrednio lub bezpośrednio, nawet jeśli byliśmy uprzednio powiadomieni o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.


Zarejestruj norweski znak towarowy!

Zawsze może zaistnieć ryzyko związane z korzystaniem z przedstawicielstwa lokalnego takiego jak local presence service. Zdecydowanie zalecamy naszym klientom, aby wzmocnili status prawny swoich nazw w domenie .NO poprzez rejestrację identycznego znaku handlowego w Norwegii.Składowanie (przetrzymywanie) nazw w domenie norweskiej .NO jest niedozwolone w ramach usługi Trustee Service!

Zdecydowanie niedozwolone jest używanie naszej usługi Trustee Service dla nazw w domenie .NO w celu kupowania i odsprzedawania nazw domen. Wyjątki mogą być uwzględnione w przypadku niektórych nazw domen funkcjonalnych, w którym to przypadku pisemna umowa musi być spisana pomiędzy stronami przed rejestracji nazw y domeny.Nie spamuj używając nazw w domenie .NO z usługą Trustee Service!

Jeśli planujesz wysyłać duże ilości maili ze swojej domeny .NO z usługą Trustee Service (ponad 50 odbiorców naraz), musisz nas wcześniej powiadomić, aby uzyskać zgodę.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat usługi Lokalnego Przedstawicielstwa na norweskie domeny lub chciałbyś sprawdzić kopię dokumentu User Certificate, proszę kontaktować się z naszą obsługą klienta.

Jak przeprowadzić transfer domen do Web Solutions?

Wymagane informacje:

  • Wprowadź w pole formularza domeny, które chcesz przenieść do Web Solutions
  • Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
  • Kliknij Send. osoba z obsługi klienta w Web Solutions skontaktuje się z Tobą, aby zrealizować zamówienie przeniesienia domeny

Informacje dodatkowe:

  • Jeśli posiadasz, dołącz kody autoryzacyjne (Auth. Codes). Jeśli nie, możesz przesłać je później
  • Jeśli to możliwe i stosowne, odblokuj domeny, aby były gotowe do transferu

Polityka prywatności

SZCZEGÓŁY KLIENTA

Proszę uzupełnić pełną nazwę firmy, w tym formę prawną taką jak Ltd., Inc., SARL, GmbH, itp. Maksymalnie dozwolonych 100 znaków.
Pole wymagane. Proszę uzupełnić imię. Maksymalnie dozwolonych 50 znaków.
Pole wymagane. Proszę uzupełnić adres. Maksymalnie dozwolonych 50 znaków. Jeśli Twoja firma posiada własny kod pocztowy, a tym samym nie ma adresu, powtórz nazwę firmy w tym polu.
Pole wymagane. Proszę uzupełnić miasto - Maksymalnie dozwolonych 50 znaków. Proszę uzupełnić kod pocztowy - Maksymalnie dozwolonych 10 znaków.
Pole wymagane. Proszę wybrać swoje państwo.
Pole wymagane. Format e-mail musi być poprawny, np. email@email.com. Maksymalnie dozwolonych 100 znaków.
Pole wymagane. Dozwolone tylko cyfry/liczby.

Domeny do przeniesienia

To pole jest opcjonalne. Jeśli masz dla nas jakieś sugestie lub uwagi dotyczące naszego modułu pre-rejestracji lub masz dodatkowe pytania proszę o wpisanie ich w polu komentarza.
Wybierz…

Weryfikacja

Legenda

- najedź i zobaczyć podpowiedź
* - uzupełnij pola, które są wymagane
- ochrona spam jest niezweryfikowana
- ochrona spam jest zweryfikowana

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji o Lokalnej Obecności / Usłudze Lokalnego Przedstawicielstwa w kraju Norwegia, masz pytania dotyczące rejestracji domeny .NO lub transferu domeny, prosimy o kontakt pod adresem relations@web-solutions.eu lub telefonicznie: +44 (0) 20 4571 1971