Szczegóły i wszystkie informacje o hostingu w Web Solutions

Give access with different levels to FTP

Dostęp FTP do oddzielnych katalogów

Nowe konta FTP można utworzyć, jeśli chcesz przyznać dostęp innym użytkownikom, ale nie chcesz podawać im swoich danych logowania do panelu administracyjnego. Każdemu użytkownikowi można przydzielić różne poziomy dostępu poprzez przypisanie go do określonego katalogu.

Na przykład webmaster może potrzebować przesłać obrazy na Twoją witrynę – poprzez osobne konto FTP możesz dać mu dostęp tylko do katalogu z obrazkami. W ten sposób nie będzie miał on dostępu do plików w innych katalogach. Wszystkie Twoje e-maile oraz inne dane są przechowywane w oddzielnych folderach na serwerze. Konfigurując osobne konto FTP, możesz ograniczyć dostęp do określonej lokalizacji folderów, jednocześnie pozwalając osobie wprowadzającej zmiany na dostęp do Twoich plików.