Szczegóły i wszystkie informacje o hostingu w Web Solutions

secure access to directories

Ochrona katalogów hasłem

Możesz zabezpieczyć dostęp do swoich folderów na serwerze prostym logowaniem. Tylko odwiedzających Twoją stronę www znający odpowiednie hasło będą mieli dostęp do chronionej zawartości. Ograniczyć dostęp możesz zarówno do poszczególnych plików jak i całych katalogów.

Najwyższe parametry bezpieczeństwa
Parametry bezpieczeństwa określają wskaźniki techniczne usługi umożliwiające jej prawidłowe działanie.
Dostęp do stron z hasłami
Utworzenie ukrytego katalogu umożliwi ochronę części witryny internetowej przed nieautoryzowanym dostępem. System kont i haseł przydaje się, gdy administrator serwisu chce udostępnić część serwisu tylko wybranym osobom (np. producent oprogramowania udostępnia dostęp do nowych wersji swoich programów tym, którzy kupili wcześniejsze wersje). Elastyczna konfiguracja pozwala na swobodne definiowanie, kto ma, a kto nie ma dostępu do określonych obszarów.