Szczegóły i wszystkie informacje o hostingu w Web Solutions

Create MySQL database with unlimited size

Wsparcie dla baz danych MySQL

Dostęp do bazy MySQL pozwoli Ci na tworzenie dynamicznych stron internetowych jak również baz danych czy systemów wyszukiwania. Zaletami korzystania z baz danych są szybkość, wszechstronność, uniwersalny język zapytań, a także proste zarządzanie bazą danych zapewnione przez panel PhpMyAdmin.

Serwer bazy danych MySQL jest najczęściej używanym silnikiem bazodanowym na świecie. Jest „open source”. Większość witryn internetowych, a także aplikacje, które są niezbędne do działania strony, opierają się właśnie na MySQL