Wprowadź nazwę domeny .co.th, którą chcesz zarejestrować lub wybierz rozszerzenie i kliknij przycisk szukaj

.CO.TH przepisy w skrócie:

Firma lokalna lub międzynarodowy (nie tajski) znak handlowy są wymagane. Znak handlowy może być zarejestrowany w każdym kraju na świecie przy wykorzystaniu usługi Local Presence/Trustee Service w Tajlandii. Służymy pomocą w rejestracji znaku handlowego, codziennie, w jednorazowa oferta w cenie 200 USD. Po więcej szczegółów, prosimy o kontakt.

Opłata roczna: EUR 274.00
Opłata roczna za usługę Local Presence/Trustee (jeśli dotyczy): EUR 228.00

Usługi DNS oraz przekierowanie stron www są dostępne nieodpłatnie.


Pełne przepisy dla domeny .CO.TH:

Przedstawicielstwo lokalne lub międzynarodowy znak handlowy jest wymagany. Właściciel znaku jak i sam znak handlowy może być z każdego kraju na świecie w kombinacji z naszą usługą Local Presence/Trustee Service w Tajlandii. Służymy pomocą w rejestracji znaku handlowego, codziennie, w jednorazowej cenie około 100-150 USD.PRZEPISY DOTYCZĄCE .CO.TH:

Z usługą Trustee Service przedstawicielstwo lokalne w żadnej formie nie jest konieczne, aby zarejestrować nazwę w domenie CO.TH w Tajlandii.

Jedynym wymaganiem jest aby nazwa domeny była identyczna ze znakiem handlowym zarejestrowanym gdziekolwiek na świecie.

Na przykład, znak towarowy zarejestrowany w USA, w którymś ze stanów USA, w Wielkiej Brytanii, EU/OHIM, Beneluksie, Japonii, Południowej Afryce czy Danii kwalifikowałby się do rejestracji odpowiadającej mu nazwy w domenie .CO.TH.Jeśli nie posiadasz identycznego znaku handlowego, służymy pomocą w rejestracji takowego w Tajlandii lub przez specjalistyczne biuro, które usługi rejestracji znaków handlowych sprawnie załatwia. Istnieją różne rozwiązania przy rejestracji znaków handlowych, najszybsze i najmniej kosztowne z nich to rejestracja codzienna w cenie około 100-150 USD. Rejestracja znaku towarowego w Tajlandii zajmuje więcej czasu, zazwyczaj 30-45 dni. Po bardziej szczegółowe informacje, proszę kontaktować się mailowo lub telefonicznie.Ani znak towarowy, ani jego posiadacz, ani ubiegający się o nazwę domeny nie musi pochodzić z Tajlandii. Przedstawicielstwo lokalne będzie zapewnione w ramach naszej usługi Trustee Service. Znak handlowy i nazwa domeny muszą być identyczne. Spacje mogą być usunięte lub zastąpione myślnikami.Obecnie nie ma limitu ilości nazw w domenie .CO.TH rejestrowanych przez klienta, pod warunkiem, że odpowiadają one identycznym znakom handlowym.

Znaki handlowe muszą być w pełni zarejestrowane. Wnioski nie są wystarczające.PROCEDURY, DOMENY .CO.TH, TAJLANDIA:

Aby zarejestrować nazwę w domenie .CO.TH w oparciu o zagraniczny znak handlowy, potrzebne są skany następujących dokumentów:1) Akt ustanowienia spółki ubiegającego się (musi to być ta sama firma, która jest posiadaczem znaku handlowego, w przeciwnym wypadku prosimy o wcześniejszy kontakt)

2) Świadectwo rejestracji zagranicznego znaku towarowego (nie tajskiego)

3) Podpisane pełnomocnictwo pisemne (Power of Attorney (POA)) (możemy przesłać wzór)Note 1: Jeśli Akt ustanowienia spółki i/lub Świadectwo rejestracji znaku handlowego nie są w języku angielskim, należy dołączyć tłumaczenie na język angielski.Note 2: Pełnomocnictwo pisemne (POA) musi być wydrukowane na papierze firmowym ubiegającego się o nazwę domeny.

Nazwisko osoby podpisującej pełnomocnictwo, musi widnieć na świadectwie działalności spółki (Business Certificate) jako osoby upoważnionej. Alternatywnie, jeśli żadne nazwiska nie widnieją na świadectwie Business Certificate, sygnatariusz musi być Prezesem, Wiceprezesem, Kierownikiem lub Menedżerem spółki. Proszę upewnić się, że tytuł sygnatariusza widnieje na pełnomocnictwie..CO.TH ZASADY TWORZENIA NAZW:

Nazwa domeny i znaku towarowego musi być identyczna.

Jeśli znak towarowy składa się z kilku słów, spacje mogą być usunięte lub zastąpione myślnikami (-)..CO.TH KATEGORIE ZASTRZEŻONYCH NAZW DOMEN:

Poza wymienionymi poniżej, nie ma restrykcji i ograniczeń, pod warunkiem, że nazwy domeny nie naruszają w oczywisty sposób praw lokalnych lub praw osób trzecich.

Każdy nowy wniosek zostanie starannie zbadany w procesie sprzedaży.

- Pornografia (jeśli zakres tego zastrzeżenia nie jest jasny, prosimy o skontaktowanie się z nami)

- Hazard (jeśli zakres tego zastrzeżenia nie jest jasny, prosimy o skontaktowanie się z nami)

- Jakiekolwiek odniesienia do króla Tajlandii, jego rodziny lub posiadłości.

- Słowa, które są wulgarne lub o charakterze oszczerczym w szerokim znaczeniu

- Lokacje geograficzne w Tajlandii

- Słowa, które mogą urazić grupy religijne
- Słowa w konflikcie ze znanymi markami lub tajskimi firmami oraz znakami towarowymi

- Podstawowe terminy z wiązane z internetem lub komputerami (jeśli zakres zastrzeżeń nie jest jasny, prosimy o skontaktowanie się z nami)Spamowanie jest nie do zaakceptowania. Tajski rejestr domen bez uprzedzenia zawiesi lub anuluje nazwy, które okażą się związane z działalnością taką jak spamming, phishing lub innymi czynnościami uznawanymi jako nielegalne w Tajlandii.

Często Zadawane Pytania o domeny .CO.TH i państwo Tajlandia
Czy wymagana jest lokalna firma w kraju Tajlandia?
TAK
Yes, or an international trademark. Web Solutions offer a Trustee Service for .CO.TH domains, eligible for owners of international trademarks. The trademark can be from any country world-wide. We can assist with the registration of a trademark, day-to-day at an appr. one-off cost of 200 USD.
Czy wymagany jest kontakt administracyjny w kraju Tajlandia?
TAK
The administrative contact service will be provided as part of our Trustee Service.
Czy znaki towarowe są użyteczne przy rejestracji domen w kraju Tajlandia?
TAK
Any international trademark can be used as grounds for registration of an identical .CO.TH domain, in conjunction with our Local Presence/Trustee Service for Thailand. For instance, US, UK, JP or OHIM trademarks are all eligible. Neither trademark, trademark owner or domain applicant need to be have a presence in Thailand. This will be provided via our Trustee Service. The trademark and domain name must match. Spaces can be removed or replaced with hyphens.

If you do not own a matching trademark, we can assist in registering such either in Thailand, or via a trademark office which provide fast registration service. There are some different solutions for registering a trademark, with the fastest and least costly being day-to-day at a one-off cost of appr. 100-150 USD. A Trademark in Thailand takes longer to register, usually 30-45 days. Trademarks must be fully registered. Applications does not suffice.
For more detailed information, please call or email us.
Czy Web Solutions oferuje rozwiązania z agentem lokalnym?
TAK
Yes. The Trustee Service is all-inclusive. It includes both a proxy registrant and local contact person (admin-c). All you need to provide is a matching trademark registration from anywhere in the world. If you have no such trademark, we can assist in registering one through a trademark office offering speedy and low-cost registration (within a week). Alternatively, consider registering an .IN.TH domain, which require no such trademark.
Czy dostępne są domeny z lokalnymi znakami diakrytycznymi (IDN)?
NIE
Niemożliwa jest rejestracja nazw domen .CO.TH zawierających znaki spoza zakresu ASCII.
Czy można rejestrować domeny funkcjonalne dla .CO.TH?
TAK
Yes, so long as they match a registered international trademark from any country. If your domain relates to erotic or gambling content and you wish to use our Trustee Service, please contact us for pre-approval.
Ile czasu potrzeba, aby zarejestrować domenę .CO.TH?
2 dzień/dni
Zazwyczaj rejestracja domeny .CO.TH w kraju Tajlandia trwa 2 dzień/dni. Staramy się złożyć wniosek tak szybko jak jest to tylko możliwe. Jednak nie mamy wpływu na tajskie instytucje domenowe oraz nie możemy udzielić gwarancji na szybkość aplikacji wniosku.
Jaka jest dozwolona minimalna ilość znaków dla domen .CO.TH?
2
Niemożliwe jest ubieganie się o nazwy domen .CO.TH z mniejszą ilością znaków niż 63.
Jaka jest dozwolona maksymalna ilość znaków dla domeny .CO.TH?
63
Niemożliwe jest ubieganie się o nazwy domen .CO.TH z większą ilością znaków niż 63.
Czy tajskie nazwy domen można zarejestrować więcej niż jedną?
TAK, nieograniczona
There is a one domain name limit per local company. However, international trademark owners can register any amount of domains, so long as they match a trademark registration from any country. If you do not have a matching trademark, we can register one for you at a cost of appr. 100-150 USD.
Czy są dostępne inne rozszerzenia związane z krajem Tajlandia?
TAK

Tak, tajskie rozszerzenia są dostępne w Web Solutions. Część z nich może nie wymagać obecności lokalnej oraz mogą być bez ograniczeń prawnych. Prosimy o sprawdzenie dostępności końcówek dla kraju Tajlandia poniżej:

Przedstawicielstwo lokalne dla tajskie domen .CO.TH

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej usługi Przedstawicielstwa Lokalnego/Lokalnego Agenta na tajskie domeny, to Web Solutions, nasza lokalna agencja lub reprezentant lokalny wyznaczony przez nas staną się prawnymi posiadaczami i kontaktami administracyjnymi danych domen .CO.TH.

Dopuszczalne typy domen .CO.TH:

Nazwy domen powiązane z nazwą firmy, produktami, usługami i znakami towarowymi mogą być rejestrowane za pośrednictwem naszej usługi Lokalnego Agenta dla domen .CO.TH. Jeżeli planujesz rejestrację domen związanych z hazardem, chatem online, zawartością erotyczną, reklamą lub podobną kategorią, to nazwy tych domen muszą zostać indywidualnie zaakceptowane wcześniej, a cena rejestracji domeny może ulec zmianie. Proszę napisz do nas na support@web-solutions.eu w celu sprawdzenia nazwy domeny.

Wybór serwera nazw domenowych DNS dla Tajlandia:

Wszystkie nazwy domenowe .CO.TH mogą być przechowywane na własnych serwerach nazw. Jeśli serwery nazw nie są określone, to nasza firma dostarczy dane nazw serwerów dla Twoich domen nieodpłatnie.

Certyfikat Użytkownika (User Certificate) na tajskie domeny z usługą Przedstawicielstwa Lokalnego:

Natychmiast po zarejestrowaniu domeny .CO.TH, przekażemy Ci Certyfikat Użytkownika (User Certificate), który określa Twoje prawa i warunki, na których świadczona jest usługa Lokalnego Przedstawicielstwa dla Tajlandia – z uwzględnieniem faktu, że jesteś uważany za prawowitego użytkownika nazw domenowych, z pełnymi uprawnieniami do definiowania ustawień technicznych, zarządzania i korzystaniem z domeny.

Jeśli chcesz przejrzeć przykładowy Certyfikat Użytkownika, proszę napisz do nas na support@web-solutions.eu. Niektóre warunki korzystania z usługi przedstawicielstwa lokalnego (Local Presence/Trustee Service) są również wymienione w naszych warunkach ogólnych prowadzenia działalności w

Ograniczenia:

Web Solutions będzie oferować przedstawicielstwo lokalne w miarę dostępności i nie może zapewnić gwarancji wobec nieprzewidzianych zakłóceń lub zaprzestania korzystania z usługi. Firma Web Solutions nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za straty poniesione przez naszych klientów, bezpośrednio lub pośrednio, nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

Zarejestruj tajskie znaki handlowe!

Zawsze będzie istniało ryzyko związane z korzystaniem przedstawicielstwa lokalnego. Zdecydowanie zalecamy, aby nasi klienci umocnili swoją sytuację prawną swoich domen .CO.TH rejestrując odpowiadające im znaki handlowe w Tajlandia.

tajskie nazwy domenowe - Przetrzymywanie .CO.TH z przedstawicielstwem lokalnym nie jest dozwolone!

Nie dopuszczalne jest wykorzystywanie przedstawicielstwa lokalnego dla domen .CO.TH w celu handlu nazwami domenowymi. Wyjątkowo mogą być potraktowane niektóre typy domen funkcjonalnych, w przypadku których musi zostać spisana umowa między stronami przed rejestracją domeny.

Nie spamuj przy użyciu swojej domeny .CO.TH z przedstawicielstwem lokalnym!

Jeśli planujesz wysyłać duże ilości maili ze swojej domeny .CO.TH z usługą Przedstawicielstwa Lokalnego (ponad 50 odbiorców jednocześnie), należy nas wcześniej poinformować i uzyskać uprzednią zgodę.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat usługi Lokalnego Przedstawicielstwa na tajskie domeny lub chciałbyś sprawdzić kopię dokumentu User Certificate, proszę kontaktować się z naszą obsługą klienta.

Jak przeprowadzić transfer domen do Web Solutions?

Wymagane informacje:

  • Wprowadź w pole formularza domeny, które chcesz przenieść do Web Solutions
  • Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
  • Kliknij Send. osoba z obsługi klienta w Web Solutions skontaktuje się z Tobą, aby zrealizować zamówienie przeniesienia domeny

Informacje dodatkowe:

  • Jeśli posiadasz, dołącz kody autoryzacyjne (Auth. Codes). Jeśli nie, możesz przesłać je później
  • Jeśli to możliwe i stosowne, odblokuj domeny, aby były gotowe do transferu

Polityka prywatności

SZCZEGÓŁY KLIENTA

Proszę uzupełnić pełną nazwę firmy, w tym formę prawną taką jak Ltd., Inc., SARL, GmbH, itp. Maksymalnie dozwolonych 100 znaków.
Pole wymagane. Proszę uzupełnić imię. Maksymalnie dozwolonych 50 znaków.
Pole wymagane. Proszę uzupełnić adres. Maksymalnie dozwolonych 50 znaków. Jeśli Twoja firma posiada własny kod pocztowy, a tym samym nie ma adresu, powtórz nazwę firmy w tym polu.
Pole wymagane. Proszę uzupełnić miasto - Maksymalnie dozwolonych 50 znaków. Proszę uzupełnić kod pocztowy - Maksymalnie dozwolonych 10 znaków.
Pole wymagane. Proszę wybrać swoje państwo.
Pole wymagane. Format e-mail musi być poprawny, np. email@email.com. Maksymalnie dozwolonych 100 znaków.
Pole wymagane. Dozwolone tylko cyfry/liczby.

Domeny do przeniesienia

To pole jest opcjonalne. Jeśli masz dla nas jakieś sugestie lub uwagi dotyczące naszego modułu pre-rejestracji lub masz dodatkowe pytania proszę o wpisanie ich w polu komentarza.
Wybierz…

Weryfikacja

Legenda

- najedź i zobaczyć podpowiedź
* - uzupełnij pola, które są wymagane
- ochrona spam jest niezweryfikowana
- ochrona spam jest zweryfikowana

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji o Lokalnej Obecności / Usłudze Lokalnego Przedstawicielstwa w kraju Tajlandia, masz pytania dotyczące rejestracji domeny .CO.TH lub transferu domeny, prosimy o kontakt pod adresem relations@web-solutions.eu lub telefonicznie: +44 (0) 208 133 3994